top of page
20220814_185131.jpg
Skjermbilde_edited.jpg

Drivstoff

Kontakt Kåre Dyrset hvis det er behov for hjelp med diesel

TLF:91619934

Skjermbilde.PNG

Strøm

Strømkontaktene som ikke er i bruk vil bli låst. Dersom du vil ha strøm må du ta kontakt med Kåre dyrset for å få tilgang

TLF:91619934

Dugnad

Hei alle medlemmer!

For å få et mer fargerikt Smenessund enn på filmen her, er det lagt inn ei dugnadsliste på lokalene. Planen er at medlemmene selv tar tak i det som styret i Smenessundet småbåtlag har satt opp av oppgaver. 

Vi vil kjøpe inn utstyr som er nødvendig. Er det likevel noe som vi ikke har fått med på listen, eller utstyr som mangler, ta kontakt med Kåre/John slik at vi kan skaffe det som er nødvendig.

Det er opp til medlemmene å bli enige, og ta tak i listene. Dersom det er spørsmål ta kontakt med Kåre, tlf:91519934 eller John, tlf:90596327

Det er laget ei timeliste der dere fører opp timer, og hvilket oppdrag dere har jobbet på. For å kunne ha ei oversikt over hva som er utført, ber vi om at «jobbnummer» brukes når timelister føres.

Eksempelvis; Har du jobbet med å olje bryggedekket, brukes nr. 1 som referanse i timelista.

Vi håper at dette vil fungere!

Dugnadsliste Smenessundet Småbåtlag:

1. Olje nytt bryggedekke foran naustrekke.

2. Fortsette jobben med utskifting av dekke på hovedbrygga langs molo.

3. Skraping og beising av værveggen på klubbhuset.

4. Single opp plassen foran klubbhusets inngangsparti.

5. Lensing av flytepontonger på bryggene.

6. Rekkverk reparasjon/utskifting, gjelder rekkverk fra klubbhuset og langs sjøkant i retning molo.

7. Elektroarbeid for klargjøring av lysmontering på nybrygga foran naustene.

bottom of page